Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2015

Afvalactieplan 2015-2020

Het nieuwe afvalbeleidsplan is ter consultatie behandeld in de commissie SOB van 15 september. Afvalbeleid is een onderwerp dat alle Capelse burgers raakt. Duidelijk is dat Capelle op het gebied van ophalen en verwerken van afval relatief lage lasten heeft en een goede service biedt aan de burger. Dit zijn uiteraard gewaardeerde onderdelen van het afvalbeleid en deze zullen waar mogelijk in stand gehouden worden of versterkt. Een minder goede score behaalt Capelle op het scheiden van afval. De huidige score van 36 procent moet de in de komende jaren, ook omwille van landelijke doelstellingen, opgeschroefd worden richting de 60 procent.

In de discussie die ontstond brachten alle partijen hun aanvullingen op het plan. D66 gaf in eerste instantie mee dat niet alleen het verwerken van de afvalstromen van belang is, maar ook het terugdringen van de totale hoeveelheid afval. Verder werd gewezen op de eigen taak van de gemeente, waar het gaat om het afval dat zij zelf produceert en de rol die de gemeente kan spelen op het gebied van communicatie. Belangrijkste onderdeel is echter dat de gemeente Capelle over wil gaan op het nascheiden van afval. Dat wil zeggen dat onder andere kunststoffen en metaal achteraf uit het (rest)afval gehaald worden. Dit levert hogere percentages gescheiden afval op. En met nieuwe technologische ontwikkelingen is de verwachting dat het op termijn zelfs leidt tot een zuiverder opbrengst. D66 Capelle ziet overigens al jaren kansen waar het nascheiding van afval betreft, en stimuleerde ook in het verleden het aanhaken bij initiatieven op dit gebied.

De commissie heeft het nu voorliggende afvalactieplan 2015-2020 plan dan uiteindelijk ook opgevat als een overbrugging. D66 wil graag op de hoogte gehouden worden met betrekking tot nieuwe mogelijkheden om afval beter te scheiden, om zo op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de landelijke normen.

– Paul Geleijnse