Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2015

Capelle heeft een duurzaamheidsagenda

Samenwerken aan duurzaamheid is de kern van de Capelse Duurzaamheidsagenda 2015-2018, die in de raadsvergadering van 7 juli unaniem is vastgesteld. Dit is een uitvloeisel van het coalitieakkoord en het eerste beleidsstuk dat duurzaamheid op deze wijze een prominente plek in Capelle geeft. De Duurzaamheidsagenda is tot stand gekomen in nauw overleg met inwoners van Capelle, bedrijven en organisaties. Die samenwerking wordt voortgezet bij de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. De gemeente zal dit faciliteren en uiteraard ook zelf invulling geven aan een duurzaam beleid.

De Duurzaamheidsagenda 2015-2018 is breed van opzet met aandacht voor de vele aspecten van duurzaamheid. Concrete doelstellingen liggen onder meer op het gebied van terugdringen van CO2 uitstoot door energiebesparing en het produceren van schone energie. Deze doelstellingen zijn ambitieus, maar wel haalbaar en zo zorgen we ook voor onze toekomst. Daarnaast zijn het maatregelen die zich terugverdienen en dat is goed voor de portemonnee van Capellenaren.

Tenslotte is de fractie van D66 ook verheugd over de aandacht in de nieuwe agenda voor duurzaamheid bij sportverenigingen en scholen. De aandacht voor duurzaamheid op scholen is overigens tweeledig: er wordt gekeken naar de gebouwen, maar ook naar het onderwijs zelf om de bewustwording te vergroten.

Met deze Duurzaamheidsagenda zetten we komende jaren stappen naar een schonere en groenere toekomst voor Capelle! Degene die interesse heeft in de gehele duurzaamheidsagenda kan deze hier vinden.

– Paul Geleijnse