Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2015

Staken van stemmen in Capelse raad

Donderdag 28 mei staakten de stemmen bij een stemming over het indienen van een zienswijze om de begroting van de Metropoolregio specifieker en concreter te maken. Dat is een unieke ervaring in de Capelse politiek. De laatste keer dat de stemmen staakten was jaren geleden. Als alle raadsleden aanwezig zijn en stemmen, kunnen de stemmen niet staken, want dan zijn er 33 raadsleden. Op 28 mei ontbraken er drie raadsleden en van de 30 aanwezige raadsleden stemden 15 leden voor het voorstel en 15 tegen. Daarmee is het voorstel niet aangenomen, er is immers geen meerderheid voor het voorstel. De gemeentewet schrijft voor dat bij het staken van de stemmen over een voorstel de volgende raadsvergadering opnieuw wordt gestemd over het voorstel. Inmiddels is bekend dat op 22 juni een extra raadsvergadering wordt gehouden. Het is nog onduidelijk of opnieuw zal worden gestemd. De formele termijn om een zienswijze in te dienen is verstreken en het is nog onduidelijk of een te laat ingediende zienswijze alsnog in de begrotingsbehandeling van de Metropoolregio zal worden meegenomen.

– Pieter Holkamp