Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 februari 2011

D66: taalgebruik politici verhoogt onveiligheidsgevoel

De
D66-fractie maakt zich zorgen over de toon van de uitlatingen van Capelse
politici. Eerder zei Leefbaar wethouder Hartnagel over Krimpense jongeren
“Schop ze terug naar Krimpen maar niet over de brug” en vond zij dat Krimpense
jongeren alleen met een bewijs van goed gedrag de Algera-brug over zouden
mogen. D66 vindt dat jongeren die overlast veroorzaken aangepakt moeten worden.
Maar hard taalgebruik door politici zorgt er mede voor dat Capellenaren zich
onveiliger voelen dan nodig is, zo blijkt ook uit de politie-cijfers. “Als
Leefbaar-politici continu roepen dat Capelle het afvoerputje van  de regio
is, als Leefbaar-politici continu roepen dat Capelle zo onveilig is, als
Leefbaar-politici jongeren willen schoppen, dan ga je  als Capellenaar
jezelf toch vanzelf onveilig voelen?”, zegt Josien van Cappelle,
fractievoorzitter D66. “En hoe kan een wethouder jeugdzaken die jongeren terug
naar Krimpen wil trappen nog een jongere geloofwaardig aanspreken op zijn
gedrag?”

De
D66-fractie wil van het college horen hoe zij denken over voorbeeldgedrag,
bestuurlijke kwaliteit en aanspreekbaarheid op gedrag. Daarom ondervraagt D66
het college in de raadsvergadering van 7 februari over dit onderwerp.