Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 januari 2011

D66 Capelle wil zorgvuldige afweging nieuwbouwplannen

Binnenkort
wordt door de gemeenteraad van Capelle vastgesteld welke locaties in Capelle
toegevoegd zullen worden aan het woningbouwprogramma. D66 wil dat hierbij
zorgvuldig wordt gekeken naar alle eventuele gevolgen. Zoals bijvoorbeeld de
gevolgen voor de leefomgeving en of de nieuwbouw past bij omliggende
bebouwing, het 'groen', verkeersdrukte en veiligheid.

"Dit
zijn belangrijke keuzes die voor tientallen jaren het beeld van Capelle zullen
gaan bepalen” zegt D66-raadslid Mattijn van Wijk, "Zo vinden wij het
omvangrijke woningbouwproject op de locatie Capelseweg/ Jasmijnsingel en de
plannen voor de Bermweg-Oost en Klaas Klinkertweg niet passen in de omgeving en
dus ongewenst." Aan die laatste weg wordt het monumentale restaurant
'de Roode Leeuw' herbouwd.  Van Wijk nogmaals: "Dat past prachtig in
de omgeving. Daar moet je geen woonwijk omheen zetten. Ook bij het
Hollands Diep en de Capelse weg oostzijde mag, wat ons betreft, geen groen voor
nieuwbouw worden ingeleverd." Voor D66 gaat het in de eerste plaats om
bestaande bebouwing te vervangen door nieuwbouw: het
'steen-voor-steen-principe'. Daarnaast wil D66 alleen hoogbouw in het centrum
en rond OV-knooppunten."

D66 hoopt
dat het College en de gemeenteraad verstandige keuzes zullen maken. "Dat
is noodzakelijk om het groene, tuin-stedelijke karakter van Capelle
in stand te houden," aldus Mattijn van Wijk.