Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 december 2010

Algemene beschouwingen: “Zonder meer… Anders!”

Bezuinigingen
zijn in deze tijden helaas onontkoombaar, maar er zijn wel keuzes mogelijk. D66
kiest niet voor gratis openbaar vervoer voor alle ouderen met een prijskaartje
van 500.000 euro, D66 kiest wel voor het openhouden van de bibliotheekvestigingen
in de wijken, het groen en maatregelen waardoor ouderen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Het moet – en kan – ook anders!

Veilig
en Zeker

De
verkeeroverlast (lawaai, te hard rijden, onveilig rijgedrag, verkeerd parkeren)
is nog steeds niet opgelost 
(rapportcijfer 5,4, bron bewonersenquete 2009), en u heeft nog steeds
teveel overlast in de buurt door onder meer lawaai en  hangjongerengedrag (rapportcijfer 5,9). D66
wil dat u de komende jaren nu eens daadwerkelijk merkt dat deze problemen
worden aangepakt, in de afgelopen vier jaar is hier te weinig bereikt. Gelukkig
zijn de Capelse veiligheidsproblemen niet te vergelijken met die van sommige
buurten in Rotterdam. Een betere en andere inzet (minder papierwerk!) en
samenwerking van  buurtagenten, bijzonder
opsporingsambtenaren, Com.wonen, jongerenwerkers en bewoners is hiervoor nodig:
stadsmariniers zijn dan overbodig. Capelle is Rotterdam niet!

Werk,
werk werk.

“Den
Haag”betaalt de bijstandsuitkeringen, tenzij er relatief teveel mensen met een
bijstandsuitkering zijn, dan draait de gemeente voor deze extra kosten op.
Capelle is elk jaar miljoenen kwijt aan bijstandsuitkeringen: de gemeente doet
dit dus niet goed! Veel geld, dat we ook aan groen, muziek, of ondersteuning
aan ouderen kunnen besteden. D66 vindt dat de gemeente nog veel meer moet doen
om mensen uit de bijstand te halen en te houden: goed voor hen, en goed voor
Capelle!

Kunst en
Cultuur

Capelle
moet aantrekkelijk blijven (liefst zelfs nog aantrekkelijker worden) om te wonen,
kunst en cultuur horen daarbij! Op de bieb, de muziekschool en culturele
activiteiten voor jong en oud zal uiteindelijk zo'n 700.000 euro worden
bezuinigd, teveel vindt D66, zeker omdat Capelle op kunst- en cultuurgebied al
niet ruim in het vet zit. Ook de September Cultuurmaand en de Cultuurwijzer,
waardoor vele duizenden Capelse kinderen in aanraking komen met kunst, moeten
blijven bestaan. 

D66 wil de
vele Capelse vrijwilligers en mantelzorgers waarderen en ondersteunen in plaats
van hierop te bezuinigen, zoals dit college wil. Gedesillusioneerde
vrijwilligers komen nooit meer terug……

Jong en
Oud

D66 is
tegen bezuinigingen op ouderen wanneer zij hierdoor minder zelfstandig zijn of
een groter beroep moeten doen op professionele hulp. D66 vindt de forse
bezuinigingen op voorzieningen voor 
ouderen zeker wrang omdat tegelijkertijd de mobiele ouderen een
cadeautje van een half miljoen euro krijgen in de vorm van gratis openbaar
vervoer. D66  staat dus uiterst kritisch
tegenover de bezuinigingen bij Kwadraad en het Meldpunt.

Met het
grootste deel van de Capelse jeugd gaat het gelukkig goed. D66 constateert
echter dat vele preventieve maatregelen zoals peuterspeelzaalwerk, aanpak van
onderwijsachterstanden en ouderbetrokkenheid worden wegbezuinigd. Voor D66 zijn
deze preventieve maatregelen essentieel om probleemgedrag op latere leeftijd te
voorkomen, voorkomen is beter dan genezen. Tegen de overlastgevende jeugd moet
natuurlijk streng worden opgetreden: maar wel met als doel hen weer naar school
en in het gareel te krijgen.

Blauw en
Groen

Een goed
onderhouden groene omgeving staat voor de Capellenaar terecht hoog op de
verlanglijst. D66 wil dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om groen te
sponsoren, dat bewoners meer mogelijkheden krijgen om mee te helpen aan een
groene omgeving, en dat meldingen van bewoners over groen en grijs snel worden
verholpen. De jaarlijkse wijkschouw in elke buurt is noodzakelijk, ook de
invoering van het snel-herstelteam draagt bij aan een groen Capelle.

Tot slot

Iedere Capellenaar
zal helaas de gevolgen van de bezuinigingen gaan merken. D66 vindt dat ook
bezuinigen met beleid moet gebeuren, en niet met de botte bijl. Veel meer dan
nu het geval is kan -en moet!-  gekeken
worden naar hoe dingen anders, en beter kunnen.