Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 oktober 2010

Betrokken D66 in debat over bewonersinitiatief

Nico
Versloot, D66-raadslid in Capelle, neemt deel aan het landelijke debat
"Hoe betrek je lokale politici bij je bewonersinitiatief?" tijdens de
Nationale Wijkbeurs op 6 november a.s. in Madurodam in Den Haag. Tijdens dit
debat gaan de aanwezige raadsleden en een drietal actieve buurtbewoners, actief
in de EigenWIJze buurtteams, aan de hand van vijf pittige stellingen met elkaar
in debat. De zaal kan reageren en meepraten via de interruptiemicrofoon. Programmamaakster
en voormalig Tweede Kamerlid Samira Abbos leidt het debat. Het Capelse
buurtteam "HoWie" organiseert dergelijke bewonersinitiatieven zoals
een Halloweenfeest of een Multi/Culti eetavond. Tijdens die eetavonden leren
zo'n twintig bewoners met verschillende culturele achtergronden elkaars
gebruiken kennen.