Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 oktober 2010

D66 wil geen censuur in Capelse bieb

D66 in
Capelle aan den IJssel is tegen het voornemen van het college om informatiefilters op
computers in de bibliotheek af te dwingen. Het college van burgemeester en
wethouders probeert via de subsidieverstrekking aan de bibliotheek het plaatsen
van deze filters te verplichten. Daarmee denkt het college te voorkomen dat
kinderen in contact komen met porno op internet. Volgens de fractie van D66
horen kinderen in de bieb natuurlijk geen porno te kijken, maar het is aan de
bibliotheek om daarvoor geschikte maatregelen te nemen. Zij moeten als
professionele organisatie de afweging maken tussen de vrijheid om informatie op
te kunnen zoeken en het voorkomen van in het openbaar kijken naar porno, geweld
en andere excessen. De gemeente probeert nu iets te regelen waar het volstrekt
onvoldoende kennis van heeft. Wie enkele minuten op internet zoekt, kan al
ontdekken dat dergelijke filters geen goede bescherming bieden. Het geeft
alleen een vals gevoel van veiligheid, doordat de filters gaten in de
beveiliging laten. Zeker kinderen die handig zijn met computers weten die te
vinden. Daarnaast hebben kinderen tegenwoordig mobiele telefoons en
spelcomputers waarmee ze ook en zonder filters op internet komen.. Naar de
mening van de fractie van D66 moeten kinderen onderwezen worden hoe je
verstandig met internet omgaat. Daar zou de gemeente op moeten inzetten in
plaats van proberen de bibliotheek te dwingen filters te installeren. Daarnaast
heeft de gemeente in het verleden de bibliotheek op afstand gezet, om inmenging
van de politiek over wat wel of niet in de bibliotheek hoort te vermijden. De
fractie van D66 is van mening dat het hier eigenlijk om hetzelfde gaat en dat subsidieverlening
hiervoor niet moet misbruiken. Als de gemeente dit kan voorschrijven, wat wordt
dan het volgende dat de gemeente in de bieb wil verbieden? Krijgt de
bibliotheek een verbod van de gemeente om de boeken van Jan Wolkers in de
bibliotheek te hebben? Voor de fractie van D66 staat vast dat de bibliotheek
dit soort keuzes zelf moet kunnen maken, zonder inmenging van de gemeente of de
politiek. Zover D66 weet, zijn er tot op heden geen problemen geweest met het
kijken van porno in de bibliotheek. Het lijkt er dan ook op dat het college van
burgermeester en wethouders een oplossing proberen af te dwingen voor een niet
bestaand probleem. De fractie van D66 ziet hierin een nieuw voorbeeld van de
overbodige betutteling die dit college met  VVD en Leefbaar Capelle, de  inwoners en organisaties in Capelle wil
opdringen.