Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 september 2010

D66: Geen verbod op wonen en werken in eigen garage

Veel Capelse
huiseigenaren hebben hun garage bewoonbaar gemaakt, of gebruiken hun
garage voor bijvoorbeeld een schoonheidssalon aan huis.  

Dit dreigt
door een aanpassing in de bestemmingsplannen in de nabije toekomst niet
meer mogelijk te worden. Het College van B&W wil dat garages
alleen nog gebruikt worden om auto's in te zetten. Daarmee moet
voorkomen worden dat de parkeercapaciteit in wijken verminderd maar
dat kan ook op andere wijze vindt D66. ‘Mensen die aangepast moeten wonen als
gevolg van handicap of ouderdom kunnen hierdoor wellicht niet meer in de
eigen woning blijven wonen. Ook voor beginnende ondernemers kan
dit ingrijpende gevolgen hebben, dat moeten we niet willen’, aldus D66
raadslid Mattijn van Wijk.  

 ‘Je
moet je eigen garage kunnen gebruiken zoals je zelf wilt. Zolang de
bewoners op eigen erf blijven parkeren vinden wij dat bewoners zelf
moeten kunnen beslissen wat ze met hun garage doen’

De
gemeenteraad heeft afgelopen maandagavond een D66 wijzigingsvoorstel hierover
behandeld waarna de wethouder heeft toegezegd de maatregel te
heroverwegen. In december zal duidelijk worden of het College haar
plannen daadwerkelijk aanpast, D66 zal het anders opnieuw aan de orde stellen.