Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 mei 2010

Programma D66 Capelle: Ruimte voor eigen initiatief

"De
inwoners
van Capelle aan den IJssel weten zelf heel goed wat nodig is in hun
omgeving," zegt Nico Versloot, lijsttrekker D66 Capelle aan den IJssel,
"Wij willen ruimte voor eigen initiatief. Elk goed idee verdient een
kans!
Een goed bestuur spreekt en handelt vanuit de burger en biedt volop
ruimte voor
de creativiteit en betrokkenheid van de Capellenaren. Leven in Capelle
is de
combinatie van wonen, werken, voorzieningen en recreatie. Als die mix in
balans
is, voelt iedereen zich hier thuis." D66 wil dat de Capelse bevolking
bij
zo veel mogelijk beslissingen zo vroeg mogelijk wordt betrokken. "Zo
maken
we met z’n allen van Capelle een prettige plek om te wonen."

Nieuwbouw
vindt,
als het aan D66 Capelle ligt, duurzaam plaats met een goede afwisseling
met 'groen' en 'blauw' en toepassing van energieslimme oplossingen.
Hoogbouw
past alleen in het centrum en bij stations. "We bouwen alleen als nut en
noodzaak zijn aangetoond en met betrokkenheid van de toekomstige
bewoners.
Uiteraard wordt in het Schollebos en Hitland niet gebouwd," zegt Nico
Versloot. Het veiligheidsgevoel wordt verstevigd door samenwerking
tussen
wijkagenten, bijzonder opsporingsambtenaren, jongerenwerk en
bewoners. "De gemeente vertelt, als de burger heeft gemeld,"
zegt Nico Versloot, "Als de gemeente vertelt wat er met meldingen
gebeurt,
zijn burgers ook meer bereid om te melden." Iedereen dient zich aan
de regels te houden waarbij overlastgevers door samenwerking van alle
betrokken
personen en instanties worden aangepakt, zoals bij het kleine deel van
de jeugd
dat het verpest voor de grotere groep jongeren waar het goed mee gaat.

Goed
onderwijs
en goede her-, bij- en omscholingsmogelijkheden leggen de basis voor
het creëren van kansen. De gemeente zorgt daarbij voor de juiste
faciliteiten, zodat
jong en oud hun kansen op een goede toekomst of plek in de samenleving
kunnen
vergroten. "Iedereen doet aan onze samenleving mee op zijn of haar eigen
manier. Met de juiste ondersteuning worden mensen begeleid op weg naar
een baan
of kunnen aan de slag als vrijwilliger," aldus Nico Versloot.

D66
wil
ruimte voor ondernemen. Gemeente en ondernemers ontwikkelen gezamenlijk
een
visie, want de beste impuls voor de economie komt van de ondernemers
zelf.
"Het bedrijfsleven kan floreren, als de gemeente wil faciliteren. Denk
aan
flexibele, kleine bedrijfsruimtes voor starters en kleine ondernemers en
zondagsopening voor Capelle XL, omdat dat onlosmakelijk verbonden is met
Alexandrium I, II en III," aldus Nico Versloot. De bereikbaarheid van
Capelle is van groot belang en moet een belangrijk speerpunt zijn in de
Stadsregio. "Daarmee kijkt D66 over de grenzen heen naar onze buren.
Onze
toegangswegen worden ons visitekaartje en de IJssel moet meer worden
benut voor
het vervoer van personen en goederen."

Capellenaren
ontmoeten
elkaar ook in de sport en kunst en cultuur. Het Isalatheater is
als volwaardig regiotheater niet meer weg te denken uit Capelle.
Evenementen
als Sinterklaas, Cultuurmarkt en de Oranjenacht zijn onmisbaar voor
Capelle.
Nico Versloot: "Verenigingen en activiteiten in Capelle bloeien ook door
de gewaardeerde inzet van de vele vrijwilligers. Daar moet je zuinig op
zijn!”

Door
samenwerking
met en inbreng van bewoners, bedrijven en instellingen worden de
juiste bouwstenen voor Capelle gelegd. Nico Versloot: "De gemeente
stimuleert en faciliteert in plaats van sommeert en reguleert. Dat is
ons
Capelle… Capelle Ja D66!"